Thiệp cưới 1238

Thiệp cưới dạng ngang, mã số 1238 có 4 màu, 9 mẫu kem, hồng, vàng và đỏ

Giá bán trên 300 thiệp: 3.200đ /thiệp

Phần nội dung thiệp cuới:

Phần nội dung thiệp mời đám cuới có thể in theo yêu cầu của quý khách: In thuờng, In nổi, In kim tuyến 7 màu

Liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ cuối bài viết

Thiệp cuới ngang 1238 xám

Thiệp cuới ngang 1238 đỏ nhung

Thiệp cuới ngang 1238 đỏ nhung

Thiệp cuới ngang 1238 đỏ tươi

Thiệp cuới ngang 1238 đỏ tươi

Thiệp cuới ngang 1238 đỏ VSH

Thiệp cuới ngang 1238 đỏ VSH

Thiệp cuới ngang 1238 hồng

Thiệp cuới ngang 1238 hồng

Thiệp cuới ngang 1238 hồng VSH

Thiệp cuới ngang 1238 hồng VSH

Thiệp cuới ngang 1238 kem

Thiệp cuới ngang 1238 kem

Thiệp cuới ngang 1238 kem VSH

Thiệp cuới ngang 1238 kem VSH

Thiệp cuới ngang 1238 vàng

Thiệp cuới ngang 1238 vàng

Thiệp cuới ngang 1238 vàng VSH

Thiệp cuới ngang 1238 vàng VSH

 Nội dung in bên trong như sau:
Thiệp báo tin

Thiệp báo tin

Thiệp mời

Thiệp mời

 

Khi quý khách chọn đuợc mẫu thiệp cuới vừa ý và có ý định đặt thiệp, vui lòng chuẩn bị sẵn các thông tin cần thiết theo mẫu sau đây và liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hay email :

Nội Dung Thiệp Cuới
Nội Dung Thiệp Cuới

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>