Thiệp cưới 1241

Thiệp cưới dạng bóp, mã số 1241 có 4 màu kem, hồng, xanh và đỏ nhung

Giá bán trên 300 thiệp: 3.200đ /thiệp

Phần nội dung thiệp cuới:

Phần nội dung thiệp mời đám cuới có thể in theo yêu cầu của quý khách: In thuờng , In nổi, In kim tuyến 7 màu

Liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ cuối bài viết

Thiệp cuới 1241 xanh

Thiệp cuới 1241 xanh

Thiệp cuới 1241 đỏ nhung VSH

Thiệp cuới 1241 đỏ nhung VSH

Thiệp cuới 1241 hồng VSH

Thiệp cuới 1241 hồng VSH

Thiệp cuới 1241 kem VSH

Thiệp cuới 1241 kem VSH

Khi quý khách chọn đuợc mẫu thiệp cuới vừa ý và có ý định đặt thiệp, vui lòng chuẩn bị sẵn các thông tin cần thiết theo mẫu sau đây và liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hay email :

Nội Dung Thiệp Cuới
Thiệp báo tin

Thiệp báo tin

Thiệp mời

Thiệp mời

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>