Thiệp cưới 1349

Thiệp cưới dạng bóp gài, mã số 1349 có 3 màu kem, hồng và đỏ nhung

Giá bán trên 300 thiệp: 3.100đ /thiệp

Phần nội dung thiệp cuới:

Phần nội dung thiệp mời đám cuới có thể in theo yêu cầu của quý khách: In thuờng , In nổi, In kim tuyến 7 màu

Liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ cuối bài viết

Thiệp cuới 1349 kem VSH

Thiệp cuới 1349 kem VSH

Thiệp cuới 1349 đỏ nhung VSH

Thiệp cuới 1349 đỏ nhung VSH

Thiệp cuới 1349 hồng VSH

Thiệp cuới 1349 hồng VSH

Khi quý khách chọn đuợc mẫu thiệp cuới vừa ý và có ý định đặt thiệp, vui lòng chuẩn bị sẵn các thông tin cần thiết theo mẫu sau đây và liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hay email :

Nội Dung Thiệp Cuới

Thiệp báo tin

Thiệp báo tin

Thiệp mời

Thiệp mời